LM Nørresundby

Onsdag d. 21. Feb kl. 19:30

LM Nørresundby
Bedemøde. David Straarup er mødeleder.

Sted: Nørre Uttrup Kirke, Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby.

Mødeleder:  David Straarup

Kaffehold 3 står for kaffen.

Onsdag d. 28. Feb kl. 17:00

LM Nørresundby
Besøg af Vivi og Bent Houmaa Jørgensen.

Separat børne/junior samling.Kl. 18 spisning. Mødet er hos Berit og Kristian Larsen, Polshøjvej 64.

Mødeleder:  Kristian Larsen

Kaffehold 5 står for mad og kaffe.

Søndag d. 03. Mar kl. 19:00

LM Nørresundby
Søndagsmøde. Prædikant Jan Pahus Nissen.

Nadver og kollekt.

Sted: Nørre Uttrup Kirke, Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby.

Mødeleder:  Kristian Larsen

Kaffehold 4 står for kaffen.

Onsdag d. 13. Mar kl. 19:00

LM Nørresundby
Generalforsamlinger. LMBU, LM og Lumi.

Sted: Nørre Uttrup Kirke, Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby.

Mødeleder:  Kredsledelsen.

kaffehold 1 står for kaffen.

Onsdag d. 20. Mar kl. 17:00

LM Nørresundby
Misionsaften for alle børn og voksne.

Fokus på alle LMs missionsområder v. David Straarup og Berit L. Larsen. Spisning kl. 18. (Konfirmandlokale)

Sted: Nørre Uttrup Kirke, Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby.

Mødeleder:  David Straarup.

Kaffehold 5 står for kaffen.

Fredag d. 29. Mar kl. 14:30

LM Nørresundby
Langfredagsmøde - Kristian Larsen

Hos Birte Hansen. Afroditevej 14.

Mødeleder:  Kristian Larsen

Kaffehold 2 står for kaffen.

Onsdag d. 10. Apr kl. 19:30

LM Nørresundby
Bibelundervisning v. Johnny Søndberg-Madsen. Et liv i påskens virkelighed.

Emne: Det er fuldbragt. Jesus - kilden til evigt liv. (Hebr. 4, 14 - 5,9)

Sted: Nørre Uttrup Kirke, Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby.

Mødeleder:  Hans Peter Hansen

Kaffehold 3 står for kaffen.

Onsdag d. 17. Apr kl. 17:00

LM Nørresundby
Bibelundervisning v. Johnny Søndberg-Madsen. Et liv i påskens virkelighed.

Emne: Bevar påskehåbet. Jesu opstandelse er en virkelighed - kilden til evigt liv. (1. Kor. 15, 1-11) Spisning kl. 18. (Konfirmandlokale + lille sal)

Sted: Nørre Uttrup Kirke, Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby.

Mødeleder:  David Straarup.

Kaffehold 5 står for mad og kaffe.

Onsdag d. 24. Apr kl. 19:30

LM Nørresundby
Bedemøde.

Mødeleder:  Kristian Larsen

Kaffehold 4 står for kaffen.