Kommende aktiviteter

Onsdag d. 01. Jun kl. 19:30

Bibelkreds

Bibelstudie i hjemmene.

Søndag d. 05. Jun kl. 19:00

LM Nørresundby

Søndagsmøde med Hans Peter Hansen.

Onsdag d. 08. Jun kl. 19:30

LM Nørresundby

Forkyndende møde med David Straarup.

Onsdag d. 15. Jun kl. 19:30

LM Nørresundby

Bedemøde.

Torsdag d. 23. Jun kl. 17:30

LM Nørresundby

Skt. Hans aften hos Berit og Kristian Larsen, Polshøjvej 64, Gistrup.