Ledelse

Kredsledelsen består af:

Kristian Larsen (Formand).

Tlf.: 29 17 18 67.

Email: formand@lm-norresundby.dk

Nicolaj Søndberg-Jeppesen. (Næstformand).

Tlf.: 22 48 09 03.

Email: lmbu@lm-norresundby.dk

Jørgen Vinther.

Kredsudvalget består af:

Kredsledelsen +

Christian Hejlesen (Kasserer). Tlf.: 98 14 28 54

Lise Søndberg-Madsen (Sekretær).

Erik Breindahl. Tlf.: 20 86 53 04