Ledelse

Kredsledelsen består af:

Kristian Larsen (Formand). Tlf.: 29 17 18 67. Email: formand@lm-norresundby.dk

Nicolaj Søndberg-Jeppesen. (Næstformand).Tlf.: 22 48 09 03. Email: lmbu@lm-norresundby.dk

Jørgen Vinther.

Kredsudvalget består af:

Kredsledelsen +

Christian Hejlesen (Kasserer). Tlf.: 98 14 28 54

Lise Søndberg-Madsen (Sekretær).

Erik Breindahl. Tlf.: 20 86 53 04