Lumi Radio Aalborg

Lumi Radio Aalborg er en arbejdsgren i Luthersk Mission i Nørresundby. Vi ønsker gennem radioen at sende evangeliet om Jesus Kristus ud til hele befolkning i og omkring Aalborg. Det sker blandt andet gennem:
 
  • Bibelundervisende programmer
  • Sang- og musikprogrammer
  • Temaprogrammer ud fra en kristen livsholdning
 
 
Sendeplan:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
07.00-07.30
09.00-12.00
17.00-17.30
Torsdag 07.00-07.30
09.00-12.00
17.00-18:30
Lørdag 09.00-12.00
Søndag 09.00-09.30
14.00-22.00
 
Lumi Radio Aalborg drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft, og programmerne produceres og sendes fra studiet på Bouet Møllevej 5 i Nørresundby. 
 
Radioens driftsudgifter til teknisk udstyr, musikafgifter m.v. dækkes bl.a. ved tilskud fra Kulturministeriet, men uden frivillige bidrag fra vore trofaste lyttere ville der være underskud, og så kunne Lumi Radio ikke fortsætte. Frivillige bidrag kan indbetales på giro 236-2597. Ønsker du at give gaver på over 500 kr. om året og benytte fradragsreglerne, kan du kontakte vores kasserer på kasserer@lumiradio.dk for nærmere instruktion i, hvordan dette kan gøres. 
 
Adresse:
Lumi Radio Aalborg
Bouet Møllevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 20 86 53 04

Daglig leder: Erik Breindahl

http://lumiradio.dk/

https://www.facebook.com/lumiradio