Søndag d. 08. Aug kl. 19:00

Vi mødes i missionshuset og ser online gudstjeneste fra Norea.


Prædikant: Ejler Nørager. Nadver v. Jørgen Vinther. Kollekt.

Mødeleder:  Jacob Bach Christensen

Kaffehold: 2

Teknik:  Erik