Søndag d. 04. Feb kl. 15:00

Søndagsmøde. Prædikant Søren Stidsen.


Nadver og kollekt. Vi starter med kaffe kl. 15.00 og starter mødet kl. 15.30. Mødet er hos Kirsten og Christian Hejlesen, Heliosvej 28 i Aalborg.

Mødeleder:  Erik Breindahl

Kaffehold 1 står for kaffen.