Søndag d. 03. Dec kl. 19:00

Søndagsmøde med Lars Malmgaard Jensen.


Nadver og kollekt.

Hos Berit og Kristian Larsen, Polshøjvej 64, 9260 Gistrup

Mødeleder:  Erik Breindahl.

Kaffehold 4 står for kaffen.