Søndag d. 04. Sep kl. 19:00

Søndagsmøde hos Birte og Carl Richard Hansen. Nadver og kollekt.


Afroditevej 14, 9210 Aalborg SØ.

Mødeleder:  Mødeleder er Nicolaj Søndberg-Jeppesen

Kaffehold 2