Søndag d. 06. Nov kl. 19:00

Søndagsmøde hos Berit og Kristian Larsen.


Polshøjvej 64, 9260 Gistrup. Prædiken: Kristian Larsen. Nadver og kollekt.

Mødeleder:  Erik Breindahl

Kaffehold 4