Onsdag d. 15. Apr kl. 17:00

Nicolaj Søndberg-Jeppesen taler.


Der er børneklub samtidig med mødet. Vi slutter af med fællesspisning kl. 18.00

Mødeleder:  Hans Peter Hansen.

Kirsten, Christian og Ingvar står for mad og kaffe.