Torsdag d. 23. Maj kl. 19:30

Møderække med Peter Olsen


Bibeltime med Peter Olsen. Hebr 10,19,39 De troendes præstedømme.