Onsdag d. 12. Feb kl. 17:00

Johnny Søndberg-Madsen taler.


Der er børneklub samtidig, og vi slutter af med fællesspisning kl. 18.00.

Mødeleder:  Erik Breindahl

Lise, Johnny, Ane og Nicolaj står for mad og kaffe.