Søndag d. 03. Mar kl. 14:30

Jens Dam, Hedemølle Efterskole


Bibeltime, nadver og kollekt

Mødeleder:  Jørgen Vinther

Forplejning: Lone og Erik