Søndag d. 07. Nov kl. 14:30

Forkyndende møde. Torben Skov Jensen taler.


Mødeleder:  Erik Breindahl

Kaffehold: 6