Onsdag d. 08. Sep kl. 17:00

Forkyndende møde. Jens Erik Rasmussen taler.


Der er børneklub under prædikenen og fællesspisning bagefter.

Mødeleder:  Kristian Larsen

Kaffehold: 6