Søndag d. 05. Sep kl. 19:00

Forkyndende møde. Jacob B. Christensen taler.


Nadver og kollekt.

Mødeleder:  Erik Breindahl

Kaffehold: 5