Søndag d. 03. Apr kl. 19:00

Forkyndende møde


Missionskonsulent Ole Malmgaard taler. Mødet holdes i Nørre Uttrup Kirke. Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby.

Mødeleder:  Erik Breindahl

Kaffehold 3