Onsdag d. 04. Maj kl. 19:30

Bibelstudie i hjemmene.


Ønsker du at være med i en bibelstudiegruppe, kan du kontakte Kristian Larsen på tlf. 29171867.