Onsdag d. 10. Jun kl. 19:30

Bibelkredse i hjemmene.