Onsdag d. 08. Jan kl. 19:30

Bibelkredse i hjemmene.