Søndag d. 07. Apr kl. 14:30

Bent Kjøller Hansen, Skjern


Bibeltime med Bent Kjøller Hansen, kollekt og nadver.

Bent Kjøller Hansen

Mødeleder:  Jørgen Vinther

Forplejning: Kirsten og Christian