Onsdag d. 24. Nov kl. 17:00

2 forkyndende møder. Ingolf Henoch Pedersen taler.


2 timer over Haggajs Bog. Gud først eller…? Børneklub og fællespisning.

Mødeleder:  Kristian Larsen

Kaffe/madhold: 5